Cercetarea Accidentelor

Cercetarea accidentelor de munca

In cazul unui accident de munca, angajatorii au obligatia sa demareze procesul de cercetare, in cazul in care aceste este soldat cu incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice. In cazul in care in urma unui accident de munca survine decesul sau invaliditatea victimelor, cercetarea accidentului revine Inspectiei Muncii.

Atentie! Cercetarea accidentelor de munca se realizeaza conform  normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca aprobate prin HG nr.1425/2006.

Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se face imediat dupa comunicarea acestora inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia s-a produs si trebuie sa se finalizeze in termen de 10 zile lucratoare.

Comisia de cercetare a evenimentului este numita de angajator si va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o persoana trebuie sa fie, dupa caz:

– lucrator desemnat;
– reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie;
– reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie;

Pasii obligatorii ce trebuie urmati in procesul de cercetare a accidentelor de munca:

1. Completarea dosarului de cercetare ( documente obligatorii)

2. Elaborarea procesului verbal de cercetare

3. Transmiterea dosarului de cercetare inspectoratului teritorial de munca in vederea avizarii

4. Completarea F.I.A.M.-lui ( Formularul pentru inregistrarea accidentului de munca)

5. Evidenta evenimentelor

Serviciul Extern SALMI Consulting SRL se poate ocupa de cercetarea unui accident numai in cazul unui Contract de Prestari servicii cu un Beneficiar, daca accidentul se intampla in perimetrul santierului de care raspunde.