Coordonare SSM

Coordonare de Securitate si sanatate in munca – conform HG 300/2006

Hotararea de Guvern 300/2006, transpunerea Directivei 89/391/CEE, prevede ca orice proiect sa aibe un coordonator in materie de securitate si sanatate , atat in faza de proiectare cat si in faza de executie.

La inceperea unui proiect, Beneficiarul sau Managerul de proiect va desemna un Coordonator de Securitate si sanatate in munca pentru proiectul respectiv.

O data desemnat,in faza de proiectare, pe langa celelalte atributii prevazute de lege, acesta va incepe :

– sa elaboreze Planul de securitate si sanatate;

 -va pregati Dosarul de interventii ulterioare;

 -va deschide un Registru de coordonare;

In faza de executie, se va asigura ca beneficiarul sau managerul de proiect au intocmit declaratia prealabila si au comunicat-o inspectoratului teritorial de munca cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor.

Coordonatorii nostri sunt familiari cu metodologia managementului de proiect.

In acest sens, coordonatorul isi indeplineste toate atributiile stabilite prin lege: participa la planificarea activitatilor si urmareste realizarea  acestora, elaboreaza “Planul General de SSM” al Proiectului si asigura actualizarea acestuia, verifica Planurile Proprii ale Contractorului General si ale subcontractorilor, coordoneaza si verifica modul de realizare a instruirii personalului pe linie de securitatea muncii prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic), coordoneaza activitatea de cercetare a accidentelor de munca si asigura comunicarea, cercetarea, inregistrarea, evidenta accidentelor de munca, participa activ la sedintele de coordonare de santier unde vine cu masuri de reducere a riscurilor si solutii pentru costuri cat mai mici pentru echipamentele de protectie, etc.

Inainte de contractarea unui coordonator de securitate si sanatate in munca, asigurati-va ca are:

-o experienta profesionala de minimum 5 ani in constructii;

 -studii superioare, avand specializarile prevazute in art. 8 din Ordinul 242/2007;

 -formarea specifica de coordinator in materie de securitate si sanatate, actualizata la 3 ani.

Foarte important: Lipsa coordonatorului in materie de securitate si sanatate atrage contraventii ce se sanctioneaza prin amenzi ducand pana la raspunderea penala.

Firma SALMI Consulting SRL are ca si Conducator al Serviciului Extern pe Ciobanu Sorin, Coordonator de SSM din 2009.Asa cum se poate vedea din CV ul sau, a condus Departamentul de Coordonatori al OMV Petrom (Proiecte de Investitii) din Rafinaria Petrobrazi in perioada 2010-2017.A participat la realizarea a sute de Proiecte, cu performante  de SSM de talie mondiala(vezi CV).

Suntem un Serviciu extern de SSM profesionist, open mind, cu solutii optime de SSM atat ca si costuri cat si ca eficacitate, la preturi rezonabile.