Evaluarea Riscurilor

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pe fiecare post de munca din companie

Nu se pot indeplini in mod corect niciuna dintre obligatiile legale privitoare la sanatatea si securitatea angajatilor fara a intocmi mai intai evaluarea de risc pentru fiecare loc de munca sau post de lucru.

Evaluarea riscurilor profesionale trebuie sa acopere fiecare activitate si fiecare post de lucru dintr-o intreprindere, luand in considerare fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv lucrator, sarcina de munca, echipamente de munca si mediu de munca.

Evaluarea riscurilor trebuie:

– sa identifice riscurile;

– sa identifice lucratorii care pot fi expusi la aceste riscuri;

– sa estimeze riscurile implicate;

– sa ia in considerare daca riscurile pot fi sau nu eliminate;

– sa ia o hotarare in legatura cu masurile suplimentare necesare pentru prevenirea si reducerea riscurilor.

Nerespectarea obligatiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor constituie contraventie si si se sanctioneaza cu amenda de la 3.500 de lei la 7.000 de lei, conform art. 39 alin. (5) din Legea 319/2006.

In evaluarea riscurilor profesionale se recomanda implicarea lucratorilor si, daca este cazul, a reprezentantilor acestora cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, respectiv a comitetelor de securitate si sanatate in munca (CSSM).

Ce este riscul profesional?

In literatura de specialitate din domeniul securitatii si sanatatii in munca, riscul profesional este definit prin posibilitatea de producere a unui accident sau a unei imbolnaviri profesionale intr-un proces de munca, cu o anumita frecventa si gravitate a consecintelor.

Exista risc acceptabil?

In conditiile unui sistem de munca real, nu veti putea elimina toate riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala. In primul rand, pentru ca nu veti dispune de resursele materiale si/sau umane necesare unei astfel de actiuni. De aceea, va trebui sa stabiliti care riscuri sunt acceptabile si care inacceptabile.

Pentru a stabili daca un risc este sau nu acceptabil, trebuie sa luati in calcul doua elemente:

1) Probabilitatea cu care actiunea riscului conduce la accident sau afectarea sanatatii si

2) Gravitatea consecintei actiunii leziunii sau afectarii sanatatii.

Veti putea, de pilda, considera acceptabil acel risc care ar avea consecinte grave, dar a carui probabilitate de producere este foarte mica.

Daca un risc nu poate fi eliminate in totalitate, se iau masuri suplimentare de reducere a lui pana la ALARP(as low as reasonable practicable), adica pana cand acest risc este acceptabil. Exemple de masuri suplimentare: dotarea cu aparate de respirat(SCBA), dotarea cu detectoare de gaz si atmosfere explozibile, dotarea cu echipament suplimentar EIP, linia vietii, etc.