Raportarea performantelor SSM

Pentru ca indicii de performanță KPI să constituie un instrument util procesului managerial este nevoie de un sistem pentru urmărirea, comunicarea și îmbunătățirea performanței. Dacă datele sunt colectate dar nu sunt communicate celor care au nevoie de ele- efortul depus nu va avea succes. KPI se vor dezvolta odată cu dezvoltarea organizației. Specialiștii în SSM trebuie să fie pregătiți să revizuiască în mod continuu acest sistem de indici KPI- odată cu revizuirea performanțelor proprii – iar atunci când este necesar, KPI trebuie modificate pentru a reflecta noile circumstanțe sau a obține îmbunătățiri superioare.

Atunci când unitatea ia în considerare numai profitul – cum este cazul majorității unităților industriale din lumea civilizată- atunci este evident faptul că KPI vor fi orientați către profit- respectiv vor calcula costul activităților de instruire, costul echipamentelor individuale de protecție (ca și KPI de progres) precum și pierderile materiale din unitate în urma accidentelor, despăgubirile directe pentru un accidentat, etc. (ca și KPI de regres).

Pe o treaptă superioară KPI vor include și implicarea comunitară în evenimentele neprevăzute care se produc în unitatea aflată pe teritoriul comunității- de exemplu există un astfel de KPI care ia în considerare interesul celor din comunitate de a se angaja la firma X după producerea unui eveniment neprevăzut care a avut efecte și asupra comunității.

Pe ultima treaptă de dezvoltare sunt KPI care consideră un interes complex al performanței de SSM, care implică atât activitatea propriu-zisă de SSM cât și implicarea comunitară (față de siguranța comunității ) dar

Această structură de dezvoltare este sprijinită de o structură similară realizabilă la nivelul unității economice, așa cum se poate vedea și în figura .

Structura de sprijin SSM de la nivelul unitatii economice

Detalierea acestei structuri arată că:

a.MĂSURAREA PERFORMANȚEI – include exact KPI despre care  discutăm precum și indicatori de declanșare a îmbunătățirii continue. Dintre acești indicatori sistemul implementează în acest moment Nivelul Global de Securitate și SĂnătate în Muncă la unitatea auditată.

b. COMPETENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ- presupune identificarea rolurilor și calificarea corespunzătoare a personalului.

c. CERINȚE INTERNE ȘI EXTERNE-  cea mai mare importanță o au cerințele formulate de către Autoritățile Competente (Inspecția Muncii, Garda de mediu, etc.) la care trebuie să achieseze și cerințele formulate pe plan intern.

d. INTEGRITATE ACTIVITĂȚI- urmărește componentele de instruire, disciplină personală, limite de operabilitate, etc.

e. INTEGRITATE FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE- urmărește aspecte de reliabilitate, mentenanță, siguranță a construcțiilor, etc.

f. INTEGRITATE PROIECTE- urmărește în principal securitatea inerentă adăugată în fază de proiect.

SALMI Consulting SRL foloseste ca Safety kpi(key performance indicators) urmatorii indici:

-LTI/LTIR-lost time injury-raportul dintre numarul de incidente si numarul de ore lucrate.

-Project Status-este un tabel care insumeaza lunar Tool box talking-urile, conditii si acte nesigure,near-miss-urile, incidente, accidente de munca, pe fiecare intervenient din santier.

Pe baza datelor din acest Project Status se pot calcula tot felul de Safety kpi.

-Safety Gate Keeping-este o procedura prin care se asigura ca toata documentatia de SSM, toate rolurile si responsabilitatile dintr-un Proiect nou sant verificate si implementate.