Servicii PSI

PSI – Situatii de urgenta

Conform legislației în vigoare, toate companiile, instituțiile sau organizațiile din România sunt obligate să organizeze intern activități specifice de ”prevenire și stingere a incendiilor și protecție civilă” (situații de urgență). Acest lucru poate fi realizat prin angajarea a cel puțin unui Cadru tehnic PSI sau externalizarea acestor activități către un serviciu extern. Compania noastră este abilitată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru a desfășura astfel de activități. În calitate de serviciu extern putem să oferim pe bază de contract următoarele activități:

-Întocmire documentație specifică: documentare de instruire, tematici de instruire, dispoziții de organizare

-Identificarea și evaluarea riscurilor de securitate la incendiu

-Întocmirea instrucțiunilor privind prevenirea și stingerea incendiilor

-Instruirea și testarea salariaților privind regulile de PSI

-Verificarea punctelor de lucru și întocmirea rapoartelor în vederea eliminării neconformităților constatate

-Dotarea punctelor de lucru cu indicatoare de semnalizare

-Instruirea echipei de intervenție formată pe fiecare punct de lucru

-Efectuarea exercițiilor de evacuare

-Reprezentarea Beneficiarului în cazul controalelor efectuate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență

-Întocmirea și avizarea planurilor de intervenție

-Întocmirea planurilor de evacuare, organizarea apărării împotriva incendiilor și fișele de obiectiv

– Verificarea stingătoarelor, hidranților și a sprinklerelor